Invitasjon
Program
Påmeldte
Praktisk info
Tidligere konferanser
Praktisk informasjon

Tid:
Torsdag 17. februar 2011 kl. 11:30 - 18:00
Festmiddag kl. 19:00
Fredag 18. februar 2011 kl. 09:00 - 13:15
Sted:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Stiklestad, Verdal

Priser:
Konferansen begge dager inkl. festaften: NOK 2.900,-
Konferansen begge dager ekskl. festaften: NOK 2.500,-

Konferanseavgiften inkluderer lunch og servering i pauser.

Hotelltilbud:
Hotellrom er reservert for konferansen ved Stiklestad Hotell. Ønsker du overnatting, krysses det av på påmeldingsskjemaet og vi ordner med rom for deg.
Overnattingen koster NOK 950,- pr. døgn.
Vi fakturerer overnatting sammen med konferanseavgiften.

Skyss:
Arrangørene kan bidra med skyss til/fra Verdal stasjon.
Avstand Verdal stasjon til Stiklestad Nasjonale Kultursenter er ca. 4 km.

Arbeidsgruppen for konferansen:
Tore Bruem, Nord-Trøndelag Fylkeskommune (leder)
Bente Kvam, Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Jorunn Braseth, Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Odd Einar Aarmo, Norske Skog, Skogn

Tove Strand Trana, Aker Solutions, Verdal
Oddbjørn Berg, Aker Solutions, Verdal
Stein Hemming, Høgskolen i Nord-Trøndelag
Jan Sørlie, Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Per Dagfinn Eriksen, Inderøy vgs.
Odd Thraning, Levanger vgs.
Per Arve Hammer, Verdal vgs.
Magnhild Skrove Nordal, Verdal vgs.

Kurs og kunnskapssenteret v/Verdal videregående skole er teknisk arrangør av konferansen.

Kontaktperson:
Magnhild Skrove Nordal
Epost: magnhild-skrove.nordal@ntfk.no
Tlf 740 44 405 / 995 46517